Oznaka prouzrokovač truleži

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita BRESKVE I NEKTARINE

Biljka domaćin: BRESKVA, NEKTARINA Štetni organizam: Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.) Na području delovanja RC Novi Sad kasnostasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi obojavanje skoro završeno (BBCH 85). U fazama sazrevanja i…