Oznaka Plutella maculipennis

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KUPUSA

Biljka domaćin: KUPUS Štetni organizam: Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Kukuruzna /pamukova sovica (Helicoverpa armigera) Na području delovanja RC Novi Sad, usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi od glavice dostigle 30% od očekivane veličine (BBCH 43) do…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KUPUSA

Biljka domaćin: KUPUS Štetni organizam: Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Kukuruzna /pamukova sovica (Helicoverpa armigera) Na području delovanja RC Novi Sad, usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi od početak formiranja glavice do faze glavice dostigle 30% od…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KUPUSA

Biljka domaćin: KUPUS Štetni organizam: Buvači (Phyllotreta spp); Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Tripsi (Thrips spp) Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi početak formiranja glavice (BBCH 41), dok se usevi kupusa…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KUPUSA

Biljka domaćin: KUPUS Štetni organizam: Buvači (Phyllotreta spp); Kupusov moljac (Plutella maculipennis) Na području delovanja RC Novi Sad u toku je rasađivanje kupusa namenjenih za jesenju proizvodnju, dok se usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju nalaze u fazi početak formiranja…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KUPUSA

Biljka domaćin: KUPUS Štetni organizam: Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (Aphididae);  Tripsi (Thrips spp) Na području delovanja RC Novi Sad u narednim danima se očekuje početak berbe useva ranog kupusa, dok se usevi namenjeni za letnju…