Oznaka Phthorimaea operculella

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KROMPIRA

Biljka domaćin: KROMPIR Štetni organizam: Moljac krompira (Phthorimaea operculella)   Na području delovanja RC Novi Sad usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama propadanja cime, do vađenja krtola. U ovim fazama usevi…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KROMPIRA

Biljka domaćin: KROMPIR Štetni organizam: Moljac krompira (Phthorimaea operculella); Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (Phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (Alternaria solani) Na području delovanja RC Novi Sad usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta…