Oznaka Obična grinja

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita JABUKA

Biljka domaćin: JABUKA Štetni organizam: Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Obična grinja (Tetranychus urticae) Na području delovanja RC Novi Sad letnje sorte jabuka se nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85), dok je u pojedinim…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita BRESKVE I NEKTARINE

Biljka domaćin: BRESKVA; NEKTARINA Štetni organizam: Breskvin smotavac (Cydia molesta); Tripsi (Thrips spp); Obična grinja (Tetranychus urticae); Pepelnica breskve (Sphaerotheca pannosa var persicae) Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba srednjestasnih sorti bresaka i nektarina (koje su…