Oznaka monilioza

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita breskve i nektarine

Faza breskve BBCH 60

Biljka domaćin: BRESKVA; NEKTARINA Štetni organizam: Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Monilioza (Monilia laxa) Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena nalaze u različitim fazama razvoja. Sorte srednjih…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA

Biljka domaćin: BRESKVA, ŠLJIVA, TREŠNJA Štetni organizam: Monilioza (Monilia laxa) Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)   Na području delovanja RC Novi Sad koštičavo voće se u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta…