Oznaka ječam

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita PŠENICE I JEČMA

Biljka domaćin: PŠENICA, JEČAM Štetni organizam: Lisne vaši na ratarskim usevima (Aphididae) Cikade (Cicadellidae) Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama klijanja i nicanja do faze dva lista razvijena (BBCH 12).…