Oznaka Breskva

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita BRESKVE

Faza breskve BBCH 69

Biljka domaćin: BRESKVA; NEKTARINA Štetni organizam: Tripsi (Thrips spp); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Monilioza (Monilia laxa) Na području delovanja RC Novi Sad, na severnim obroncima Fruške gore, ranostasni i srednjestasni sortiment bresaka i nektarina se nalazi…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita BRESKVE i NEKTARINE

Faza breskve BBCH 65

Biljka domaćin: BRESKVA; NEKTARINA Štetni organizam: Monilioza (Monilia laxa) Na području delovanja RC Novi Sad breskve i nektarine se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze početak cvetanja (BBCH 61) do faze kraj cvetanja…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita breskve i nektarine

Faza breskve BBCH 60

Biljka domaćin: BRESKVA; NEKTARINA Štetni organizam: Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Monilioza (Monilia laxa) Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena nalaze u različitim fazama razvoja. Sorte srednjih…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita breskve

Biljka domaćin: BRESKVA Štetni organizam: Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) Na području delovanja RC Novi Sad, na severnim obroncima Fruške gore, zasadi bresaka i nektarina ranih grupa zrenja se nalaze u fazi prvi listovi se odvajaju (BBCH 10), dok je…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA

Biljka domaćin: BRESKVA, ŠLJIVA, TREŠNJA Štetni organizam: Monilioza (Monilia laxa) Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)   Na području delovanja RC Novi Sad koštičavo voće se u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita BRESKVE I NEKTARINE

Biljka domaćin: BRESKVA, NEKTARINA Štetni organizam: Prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) Na području delovanja RC Novi Sad, na severnim obroncima Fruške gore, zasadi bresaka i nektarina ranih grupa zrenja se nalaze u fazi zeleni uski listići vidljivi (BBCH 09),…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita BRESKVE I NEKTARINE

Biljka domaćin: BRESKVA, NEKTARINA Štetni organizam: Prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) Na području delovanja RC Novi Sad, na severnim obroncima Fruške gore, kod bresaka i nektarina ranih grupa zrenja došlo je do potpunog razmicanja pupoljaka i pojave “zelene tačke”…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA

Biljka domaćin: KOŠTIČAVE VOĆNE VRSTE Štetni organizam: Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)   Na području delovanja RC Novi Sad koštičavo voće se u zavisnosti od vrste, sortimenta…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita BRESKVE I NEKTARINE

Biljka domaćin: BRESKVA, NEKTARINA Štetni organizam: Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.) Na području delovanja RC Novi Sad kasnostasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi obojavanje skoro završeno (BBCH 85). U fazama sazrevanja i…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita BRESKVE I NEKTARINE

Biljka domaćin: BRESKVA; NEKTARINA Štetni organizam: Breskvin smotavac (Cydia molesta); Tripsi (Thrips spp); Obična grinja (Tetranychus urticae); Pepelnica breskve (Sphaerotheca pannosa var persicae) Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba srednjestasnih sorti bresaka i nektarina (koje su…