Oznaka Azijska voćna mušica

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita VINOVE LOZE

Biljka domaćin: VINOVA LOZA Štetni organizam: Siva trulež (Botrytis cinerea); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od šarak bobica (BBCH 83), do…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita BRESKVE I NEKTARINE

Biljka domaćin: BRESKVA, NEKTARINA Štetni organizam: Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.) Na području delovanja RC Novi Sad kasnostasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi obojavanje skoro završeno (BBCH 85). U fazama sazrevanja i…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita VINOVE LOZE

Biljka domaćin: VINOVA LOZA Štetni organizam: Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Pepelnica vinove loze (Uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi…