Laboratoija vrši ispitivanje semena za domaći promet, ispitivanje semena inspekcijskih
uzoraka i izdaje Izveštaj o kvalitetu. Izveštaj o kvalitetu je pokazatelj kvaliteta semena, a
on obuhvata ispitivanje:
– čistoće semena
– klijavosti semena
– sadržaja vlage u semenu
– određivanje mase 1000 semena
– determinacije prisustva drugih biljnih vrsta
– zdravstvene ispravnosti semena
Laboratorije je opremljena savremenom opremom, visokostručnim kadrovima, a
neutralnost u oceni su na najvišem nivou.