Osnovna delatnost Laboratorije za hemijska ispitivanja je:
-Ispitivanje zemljišta i sprovođenje Kontrole plodnosti zemljišta
U okviru Kontrole plodnosti zemljišta Laboratorija vrši:
– Uzorkovanje zemljišta
– Ispitivanje zemljišta na osnovna hemijska svojstva:
-Određivanje pH vrednosti zemljišta u 1MKCl;
-Određivanje pH vrednosti zemljišta u H2O;
-Određivanje sadržaja humusa i sadržaja ukupnog azota;
-Određivanje sadržaja CaCO3 u zemljištu;
-Određivanje sadržaja lakopristupačnog P2O5 u zemljištu;
-Određivanje sadržaja lakopristupačnog K2O u zemljištu
– Preporuku za izbalansiranu ishranu biljaka na osnovu agrohemijske analize
zemljišta za naredni 4-godišnji period. Preporuka obuhvata količinu, vrstu, način i

vreme primene đubriva, kako za ratarsko-povrtarske, tako i za voćarsko-
vinogradarske kulture.

-Ispitivanje sadržaja mineralnog azota u zemljištu (N-MIN metoda)
U cilju adekvatne primene azotnih đubriva, Laboratorija za hemijska ispitivanja vrši:
– Uzorkovanje i ispitivanje zemljišta za potrebe utvrđivanje sadržaja mineralnog
oblika azota u zemljištu
– Preporuku za upotrebu azotnih đubriva (količinu, vrstu, način i vreme primene
azotnih đubriva)
-Učestvovanje u domaćim i inostranim projektima iz oblasti monitoringa zemljišta
Laboratorija za hemijska ispitivanja poseduje visoko stručan kadar kao i najsavremeniju
opremu potrebnu za rad.