Adresa: Temerinska 131, Novi Sad
Email: poljostanica@pssnovisad.rs
Tel: 021/478-0220
Faks: 021/641-2180
Šifra pretežne deladnosti: 7219
PIB: 100453709
Matični broj: 08024677

Računi:
BANCA INTESA 160-00000009544-59
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA 200-3291360101001-22
UPRAVA TREZOR 840-334723-06
AIK BANKA 105-31913-29
DIREKTNA BANKA 150-43109-15