pssadmin

pssadmin

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KUPUSA

Biljka domaćin: KUPUS Štetni organizam: Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (Aphididae);  Tripsi (Thrips spp) Na području delovanja RC Novi Sad u narednim danima se očekuje početak berbe useva ranog kupusa, dok se usevi namenjeni za letnju…

Preporuka PIS RC Novi Sad – Zaštita ŠLJIVE

Zasad šljive BBCH 77

Biljka domaćin: ŠLJIVA Štetni organizam: Šljivin smotavac (Grapholita funebrana); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (Aphididae);  Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus) Na području delovanja RC Novi Sad zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta…

Preporuka PIS RC Novi Sad – Zaštita VINOVE LOZE

Biljka domaćin:  Vinova loza Na području delovanja RC Novi Sad zasadi Vinove loze se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od cvasti potpuno razvijene (BBCH 57) do faze početka cvetanja: 10% cvetnih kapica opalo (BBCH 61). Vinova…

Preporuka PIS RC Novi Sad – Zaštita JABUKE

BILJKA domaćin: JABUKA   Štetni organizam:  Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella) Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74). Laboratorijskim pregledom…