Mesec mart 2023.

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita JABUKE I KRUŠKE

Biljka domaćin: JABUKA, KRUŠKA Štetni organizam: Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis) Čađava krastavost plodova kruške (Venturia pirina) Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora) a području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke i kruške se u zavisnosti od sortimenta i…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita PŠENICE

Biljka domaćin: PŠENICA Štetni organizam: Siva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola) Rđa pšenice (Puccinia spp.) Pepelnica pšenice (Erysiphe graminis) Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice se u zavisnosti od vremena setve i prethodno sprovedenih agrotehničkih mera…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita ječma

Usev ječma BBCH 30

Biljka domaćin: JEČAM Štetni organizam: Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (Erysiphe graminis) Na području delovanja RC Novi Sad usevi ječma se u zavisnosti od vremena setve i prethodno sprovedenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od početak rasta stabljike…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita breskve i nektarine

Faza breskve BBCH 60

Biljka domaćin: BRESKVA; NEKTARINA Štetni organizam: Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans); Monilioza (Monilia laxa) Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena nalaze u različitim fazama razvoja. Sorte srednjih…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita uljane repice

Usev uljane repice BBCH 30

Biljka domaćin: ULJANA REPICA Štetni organizam: Mala repičina pipa (Ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi) Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u početnim fazama rasta stabla (BBCH 30). Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita breskve

Biljka domaćin: BRESKVA Štetni organizam: Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) Na području delovanja RC Novi Sad, na severnim obroncima Fruške gore, zasadi bresaka i nektarina ranih grupa zrenja se nalaze u fazi prvi listovi se odvajaju (BBCH 10), dok je…