Mesec februar 2023.

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita breskve i nektarine

Biljka domaćin: BRESKVA, NEKTARINA Štetni organizam: Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) U ovim fazama razvoja i u vlažnim uslovima, breskve i nektarine su osetljive na infekciju od strane gljive prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). Prognozirane dnevne temperature za ovu…