Mesec jul 2021.

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita VINOVE LOZE

Biljka domaćin: VINOVA LOZA Štetni organizam: Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Pepelnica vinove loze (Uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KRUŠAKA

Biljka domaćin: KRUŠKA Štetni organizam: Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba srednjestasnih sorti, dok se kasnostasne sorte nalaze u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81). Vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita JABUKA

Biljka domaćin: JABUKA Štetni organizam: Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Obična grinja (Tetranychus urticae) Na području delovanja RC Novi Sad letnje sorte jabuka se nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85), dok je u pojedinim…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KUPUSA

Biljka domaćin: KUPUS Štetni organizam: Buvači (Phyllotreta spp); Kupusov moljac (Plutella maculipennis) Na području delovanja RC Novi Sad u toku je rasađivanje kupusa namenjenih za jesenju proizvodnju, dok se usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju nalaze u fazi početak formiranja…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita PAPRIKE I KUKURUZA

Biljka domaćin: PAPRIKA; KUKURUZ Štetni organizam: Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva paprike, merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na preko 20% biljaka.   U…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita ŠLJIVE

Biljka domaćin: ŠLJIVA Štetni organizam: Šljivin smotavac (Grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.) Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba ranih sorti šljiva, dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi od početak obojavanja ploda…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita BRESKVE I NEKTARINE

Biljka domaćin: BRESKVA, NEKTARINA Štetni organizam: Tripsi (Thrips spp.); Breskvin smotavac (Cydia molesta); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.) Na području delovanja RC Novi Sad završena je berba srednjestasnog sortimenta, dok se kasnostasne sorte nalaze u…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita ŠEĆERNE REPE

Biljka domaćin: ŠEĆERNA REPA Štetni organizam: Prouzrokovač pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena. U periodu od 16.07. do 19.07. na području Južnobačkog okruga registrovane su…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita PAPRIKE

Biljka domaćin: PAPRIKA Štetni organizam: Kukuruzna /pamukova sovica (Helicoverpa armigera) Zaštita paprike Na području delovanja RC Novi Sad usevi paprika se nalaze u različitim fazama razvoja ploda. Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima paprika, u poslednjih nekoliko dana, registruje se…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KUPUSA

Biljka domaćin: KUPUSA Štetni organizam: Kupusov moljac (Plutella maculipennis) Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba useva ranog kupusa, dok se usevi namenjeni za letnju proizvodnju nalaze u fazi od 9 i više listova razvijeno (BBCH 19)…