XII Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe

U svetlu napretka i tehnoloških inovacija uvedenih u
poljoprivredu, a sa fokusom na uticaj klimatskih promena, na Paliću je
održan 12. seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe
Autonomne Pokrajine Vojvodine. Otvarajući ovaj skup, mr Miloš Marić,
direktor Poljoprivredne stanice Novi Sad, istakao je značaj stručne
savetodavne službe, koja se finansira od strane pokrajinskog
sekretarijata, i koja je uvek na raspolaganju poljoprivrednim
proizvođačima bez ikakve nadoknade. Pokrajinski sekretar za
poljoprivredu dr Vuk Radojević najavio je više sredstava iz pokrajinskog
budžeta za vojvođanski agrar, kao i čvršće povezivanje poljoprivrednih
savetodavaca i prognozno-izveštajne službe zaštite bilja, u cilju
blagovremenog informisanja proizvođača, a radi kvalitetnije
proizvodnje. Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministra poljoprivrede u
sektoru za ruralni razvoj, takođe je najavio veća izdvajanja za bolje i
efikasnije funkcionisanje savetodavnih službi iz republičke kase. Kao
zadatak za sledeću godinu, najavio je uzorkovanje mleka, koje će službe
raditi nepristrasno i nezavisno, a analize će se vršiti u nacionalnoj
referentnoj laboratoriji , sa ciljem dobijanja informacija o stvarnom
kvalitetu mleka u Srbiji.

Cilj ovog seminara bila je edukacija savetodavaca koji moraju biti
spremni na nove izazove, brzinu prenošenja znanja i informacija, te ne
samo da moraju biti u toku, već i ispred svog vremena. Uticaj klimatskih
promena na poljoprivredu prezentovali su u svojim predavanjima
profesori sa poljoprivrednog i prirodno-matematičkog fakulteta.

Profesor dr Božo Dalmacija se osvrnuo na kvalitet vode,dr Jasna
Mastilović, sa naučnog instituta za prehrambene tehnologije je rešavala
dilemu da li će Vojvodina u svetlu klimatskih promena ostati žitnica
Evrope, dok je profesor dr Ivan Pihler ukazao na uticaj klimatskih
promena na pčele. Mr Tatjana Đurić iz pokrajinskog sekretarijata za
urbanizam i zaštitu životne sredine je prezentovala IPA projekte
prekogranične saradnje sa susednim zemljama, a Vlade Đoković iz
ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je prikazao
zakonske regulative za proizvodnju konoplje u republici Srbiji. Novinar
Đorđe Simović objasnio je funkciju savetodavca kao novinara i održao
predavanje na temu agrarnih sadržaja u medijima. Spoj struke i prakse
prezentovan je kroz prikaz dobre savetodavne prakse i iskustva
proizvođača uz pomoć stručne službe iz Pančeva.

Previous
Next

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *